Sep 11, 10 Stoughton, WI
Saturday
Stoughton Opera House
 

Ramblin' Jack Elliott